Rolstoel aanvragen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms lukt dit niet en heeft u een hulpmiddel zoals een rolstoel nodig. In Waddinxveen kunt u gebruik maken van een uitleenservice of de rolstoelpool WADmobiel.

Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

In Waddinxveen kunt u gebruik maken van een uitleenservice of de rolstoelpool Wadmobiel.

Uitleenservice

Bij Medipoint of Vegro kunt u een rolstoel lenen. U kunt maximaal zes maanden gebruik maken van een hulpmiddel van de uitleenservice. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering. 

Rolstoelpool

In de gemeente Waddinxveen is een rolstoelpool. Dit heet Wadmobiel. Hier kunt u maximaal 24 uur gratis een rolstoel lenen. Er zijn twee locaties waar u deze stoelen kunt lenen: bij het Anne Frankcentrum en bij Zorgcentrum Souburgh. Op deze locaties kunt u een rolstoel reserveren en/of ophalen. 

Voor een rolstoel hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Heeft u voor langere tijd een hulpmiddel nodig en is de uitleenservice of rolstoelpool geen optie voor u? Dan neemt u eerst contact op met team WadWijzer via telefoonnummer 14 0182.

Bent u al bekend bij het Sociaal Team?

Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.