Hulp bij het huishouden

U zoekt hulp bij het huishouden. Het lukt u niet meer om sommige klusjes te doen. Bijvoorbeeld opruimen, koken, boodschappen doen, schoonmaken of de was doen. Samen met u zoeken we naar passende ondersteuning. Vraagt u voor het eerst Wmo-hulp aan? Bel dan naar Wadwijzer via 14 0182. Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neem dan contact op met uw consulent.

Heeft u al een indicatie of voorziening en een uitgebreid gesprek gehad met het Sociaal Team? Gebruik het aanvraagformulier om een aanvraag of wijziging te doen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvraag of wijziging doorgeven

U zoekt hulp bij het koken, schoonmaken, de was of het doen van boodschappen.
Heeft u eerst een familielid, vriend of kennis om hulp gevraagd? Of een professionele organisatie?

Als het u niet lukt zelf hulp te regelen, kan de gemeente helpen.

De gemeente beslist of u hulp krijgt. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Alleen hulp bij koken en boodschappen doen kan niet via de gemeente geregeld worden. Dit valt namelijk niet onder de Wmo. 

Heeft u nog geen andere voorziening?

Neemt u dan eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

  • U krijgt, als dat nodig is, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
  • De contactpersoon maakt een afspraak met u. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
  • Na dit gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan gemaakt.
  • U gaat akkoord met dit plan.
  • Afspraken uit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

Bent u al bekend bij het Sociaal Team?

Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Of geef een wijziging door via het aanvraagformulier.

U kunt contact opnemen met de organisatie die uw hulp regelt of contact opnemen met uw consulent bij de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

 

De gemeente vraagt voor een aantal voorzieningen een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of –aanpassing betaalt u geen eigen bijdrage.

U betaalt maximaal € 19,00 per maand, ook als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft.

Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage? Dan kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt de rekening. U kunt hen telefonisch bereiken via 0800 1925 of hun website bezoeken via www.hetcak.nl.

De gemeente stuurt binnen 6 weken, nadat u een melding doet, een ondersteuningsplan naar u toe. Na het ondertekeningen van het plan, neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit en stuurt dit naar u toe.