Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Begeleiding en dagbesteding helpt u bijvoorbeeld bij de dagelijkse verzorging of zorgt voor invulling en structuur in de dag. Vraagt u voor het eerst Wmo-hulp aan? Bel dan naar Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw consulent.

U kunt begeleiding krijgen bij:

  • Het (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen
  • Ondersteuning bij persoonlijke verzorging. (Mogelijk krijgt u hiervoor een indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  • Het aanleren of houden van vaardigheden
  • Ondersteuning bij dagelijkse handelingen, zoals wassen en koken
  • Het leren omgaan met uw beperking

Ook kunt u begeleiding krijgen in de vorm van dagbesteding. Dagbesteding kan verschillende doelen hebben, zoals het bieden van invulling en structuur in de dag, het leren van vaardigheden, of opvang om de mantelzorger(s) te ontlasten.

Vraagt u voor het eerst Wmo-hulp aan? Volg de stappen 1 tot en met 4 die hieronder staan beschreven. Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon.

  1. Neem eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Zij kijken samen met u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden doen of van welke hulpdiensten in uw buurt u gebruik kunt maken.
  2. Soms helpen deze oplossingen u niet genoeg. Dan wordt er melding gedaan bij het Sociaal Team en krijgt u een contactpersoon.
  3. Een medewerker van het Sociaal Team komt bij u thuis om samen te kijken of ondersteuning nodig is.
  4. Na een uitgebreid gesprek maakt u samen een ondersteuningsplan. Daarvoor geeft u een akkoord.

Tijdens het gesprek komt een persoonsgebonden budget ook ter sprake. Als een individuele voorziening nodig is, bespreken we met u of u hiervoor een eigen bijdrage betaalt.

Bent u het niet eens met het ondersteuningsplan?

Maak dan op het ondersteuningsplan aantekeningen en geef aan waarmee u niet het niet eens bent. Uw contactpersoon maakt nieuwe afspraken met u.

De gemeente vraagt voor een aantal hulpmiddelen een eigen bijdrage. Voor een rolstoel(hulpmiddel) of -aanpassing betaalt u geen eigen bijdrage.

U betaalt maximaal € 19,00 per maand, ook als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft.

Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt de rekening. Zij zijn bereikbaar via hun website of telefoonnummer 0800 19 25.

De gemeente stuurt binnen 6 weken, nadat u een melding doet, een ondersteuningsplan naar u toe. Na het ondertekenen van het plan, neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit en stuurt dit naar u toe.