Verpleeg- en verzorgingshuis

Zorg en behandeling in een veilige, huiselijke omgeving. Dit krijgt u in een verpleeg- of verzorgingshuis. Bijvoorbeeld als u door dementie, ziekte of ouderdom intensieve zorg of begeleiding nodig heeft. Of na een ziekenhuisopname thuis nog niet voldoende kan herstellen. Om naar een verpleeg- of verzorgingshuis te gaan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Voor een plek in een verpleeg– of verzorgingshuis heeft u een indicatie nodig. Het gaat om een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt zelf een aanvraag doen bij het CIZ. Zij onderzoeken of u in aanmerking komt.

Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig hebt en of u deze krijgt. U krijgt een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wanneer u de indicatie niet zelf kunt aanvragen, dan kan een professionele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorginstelling of de huisarts, dit voor u doen. Bij spoed doet de arts altijd de aanvraag.