Beschermd of beschut wonen (Wmo)

Hebt u moeite om zelfstandig thuis te wonen? Hebt u meer zorg en ondersteuning nodig dan uw eigen netwerk of begeleiding u kan bieden? Dan kan een beschermde woonomgeving voor u een oplossing zijn. We noemen dit beschut of beschermd wonen. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt. Neem hiervoor contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen woont u in een veilige en beschermde woonomgeving waar u dag en nacht ondersteuning kunt krijgen. Het doel van beschermd wonen is leren meedoen in de samenleving.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De gemeente Waddinxveen kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt dan geeft deze gemeente ook de voorziening aan u. De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

Beschut wonen

Beschut wonen is een woonvorm waar bewoners, die ongeveer dezelfde hulp nodig hebben, bij elkaar wonen. u betaald zelf de huur.  Er is een gemeenschappelijke ruimte waar je onder begeleiding samen activiteiten kunt doen. Overdag kunt u ondersteuning krijgen.

Het doel van beschut wonen is dat de bewoners de mogelijkheid hebben om sociale contacten op te bouwen met medebewoners en daar buiten met buurtbewoners.

Samenwerking gemeenten beschut wonen

Alle vijf gemeenten in de regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas) bieden beschut wonen aan. De gemeenten werken hierin samen met zorgaanbieders en woningcorporaties.

Er zijn verschillende manieren van beschut wonen:

  • Wonen in een kamer met in het huis gemeenschappelijke voorzieningen
  • Zelfstandig wonen in een huis waar er voor twee of meer woningen een gemeenschappelijke ruimte is.

De begeleiding is doordeweeks op vaste momenten aanwezig. In de nacht en in de weekenden is begeleiding bereikbaar (24 uur per dag).

  • Als u veel, van elkaar verschillende, problemen hebt kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.
  • Als u psychiatrische problemen hebt, een licht verstandelijke beperking, een verslaving of een combinatie daarvan kunt u eventueel aanspraak maken op beschut wonen.

Neem contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Zij kijken met u of u in aanmerking komt.

Als u gebruik wil maken van beschermd of beschut wonen, dan geeft u dit aan bij de gemeente. U geeft aan welke problemen u heeft. De gemeente kijkt welke mogelijkheden er zijn en doet onderzoek. Als uw gemeente de taken heeft uitbesteed aan een andere gemeente dan maakt u de melding bij uw eigen gemeente. Uw eigen gemeente zorgt er dan voor dat uw melding bij de andere gemeente terecht komt.

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u biedt. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.