Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG denkt met u mee, geeft informatie en advies, biedt ondersteuning en wijst u de weg naar gespecialiseerde hulp, in samenwerking met het Sociaal Team van de gemeente.

Het CJG is een samenwerkingsverband van instellingen die werken met ouders en kinderen tot 23 jaar. In het CJG vindt u deskundigen zoals de jeugdarts, de (school)maatschappelijk werker, pedagogisch adviseur of de jeugdverpleegkundige. Zij werken nauw samen met team Wadwijzer. Het CJG werkt ook veel samen met Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, andere lokale zorgpartners en met het Sociaal Team Waddinxveen bij ingewikkelde hulpvragen of verwijzingen naar specialistische hulp.

Het CJG denkt met u mee, geeft informatie en advies, biedt ondersteuning en wijst u de weg naar gespecialiseerde hulp, in samenwerking met het Sociaal Team van de gemeente. Daarnaast verzorgt het CJG themavoorlichting, workshops, cursussen en ondersteunt netwerken van ouders.  

Het CJG Waddinxveen heeft verschillende spreekuren. U kunt daarvoor terecht op het adres Kerkstraat 13, 2742 BG Waddinxveen. Kijk voor openingstijden en informatie op www.cjgwaddinxveen.nl. Stel uw vraag per mail via info@cjgwaddinxveen.nl, chat of bel met 088 2542384 (tussen 8:30 en 17:00 uur).

Ja. Dit is AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via:

  • Telefoonnummer 088 555 10 00 (geen gratis telefoonnummer)
  • Chat (maandag t/m donderdag van 16:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 15:00 tot 17:00 uur) 
  • Mail info@akj.nl 

 

Crisisnummer jeugdhulp

In dringende gevallen, buiten de kantooruren van de gemeente, waarbij u direct jeugdhulp nodig heeft, belt u met het crisesdienst via telefoonnummer 088 900 4000.

Crisisnummer volwassenen

In geval van een crisissituatie rondom zorg en ondersteuning voor een volwassene belt u met Kwadraad Maatschappelijk Werk via telefoonnummer 088 900 4000.