Meldpunt Zorgkwaliteit en -fraude

Het is belangrijk dat geld dat voor de zorg bedoeld is, hier ook aan wordt besteed. Dit gaat gelukkig heel vaak goed, maar niet altijd. Iemand krijgt bijvoorbeeld niet de zorg waarvoor betaald wordt omdat de zorgverlener minder vaak komt dan is afgesproken. Ook kan de kwaliteit van de hulp onvoldoende zijn. Denk aan een zorgverlener die duidelijk onvoldoende deskundig is.

Klopt er iets niet of denkt u dat er iets niet klopt? Meld het dan bij het regionaal meldpunt (vermoedelijke) zorgfraude. Uw melding is altijd vertrouwelijk. U kunt ook een anonieme melding doen.

De volgende situaties wijzen op mogelijke zorgfraude of onvoldoende kwaliteit van zorg:

 • Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is.
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel.
 • Geld voor andere zorg vragen (declareren) dan geleverd is.
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is.
 • Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is.
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald.
 • Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • Aanleveren van onjuiste informatie of misbruik van DigiD.
 • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg.

Iedereen mag een melding doen. Dit doet u digitaal. U gaat dan naar een pagina van de gemeente Gouda. Hier verzamelen wij alle meldingen uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Vermoeden zorgfraude melden  

U kunt een melding ook op een andere manier doorgeven:

Bij twijfel over wel of niet anoniem melden kunt u voor meer informatie telefonisch contact opnemen. Meer informatie over uw privacy en gegevensverwerking vindt u op de website van de gemeente Gouda.

De regionale toezichthouder beoordeelt uw melding. De toezichthouder kan op basis van signalen een onderzoek starten. Na uw melding krijgt u bij het achterlaten van een e-mailadres een ontvangstbevestiging. Vanwege privacy wordt over het onderzoek verder niet gecommuniceerd. Een melding kan ook anoniem gedaan worden.

U kunt een mail sturen naar toezicht@wmojeugdmiddenholland.nl.