Sociaal-juridische ondersteuning

Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn en te begrijpen hoe alles werkt. Heeft u een vraag over bijvoorbeeld het recht op een uitkering, studiefinanciering of huurtoeslag? Of wilt u meer weten over uw rechten bij belasting, ontslag en voogdij? Dan kunt u terecht bij het sociaal raadslid met ombudsfunctie van Wadwijzer.

Het sociaal raadslid geeft advies over:

  • sociale zekerheid
  • belastingen
  • arbeid, bijvoorbeeld ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden
  • huisvesting, zoals de huur
  • vreemdelingenrecht
  • uitkeringen zoals de WW, bijstand, WIA en AOW
  • personen- en familierecht, bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en erfenis
  • onderwijs en studiefinanciering
  • consumentenzaken
  • klachten over dienstverlening

Het sociaal raadslid ondersteunt ook bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en klachtenprocedures als dat nodig is.

Alle inwoners van Waddinxveen kunnen gebruik maken van hulp en advies van het sociaal raadslid.

Heeft u vragen? Bel of mail gerust! Het sociaal raadslid helpt u graag verder. U kunt een afspraak maken via het algemene nummer van Wadwijzer, telefoonnummer 14 0182. Kies voor optie Wadwijzer. Of stuur een mail naar wadwijzer@waddinxveen.nl.

Kijk voor meer informatie op www.wadwijzer.info/team-wadwijzer.