Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een aparte woning voor degene voor wie u zorgt. Deze staat op het terrein van uw eigen huis. Zo kunt u makkelijker zorg geven en behoudt degene voor wie u zorgt een eigen plek. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

De kosten van een mantelzorgwoning zijn afhankelijk van uw situatie.

 • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
 • Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
 • Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Een mantelzorgwoning is bedoeld voor inwoners die hulp ontvangen via mantelzorg. Dit betekent dat iemand uit het netwerk voor hen zorgt. Bijvoorbeeld een familielid. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U heeft een mantelzorgrelatie. Als u twijfelt kan een zorgprofessional bepalen of er sprake is van een mantelzorgrelatie. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts of verpleegkundige zijn. Die geeft dan een verklaring af.
 • In de meeste gevallen is het plaatsen van een mantelzorgwoning vergunningsvrij. Dit hangt af van uw situatie.
 • Er mogen maximaal 2 mensen uit hetzelfde huishouden wonen in een mantelzorgwoning, van wie minstens 1  persoon mantelzorg ontvangt of verleent.

 • U moet zich houden aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
 • U mag alleen begane grond van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
 • Bouwt u een bestaand bouwwerk bij het huis om tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen.
 • Woont u buiten de bebouwde kom en kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning? Dan zijn er geen extra voorwaarden voor een bebouwingsoppervlakte.
 • Als de mantelzorg eindigt, mag u het bouwwerk niet langer gebruiken als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet de keuken en badkamer wel verwijderen.

U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn bij het Omgevingsloket. Als u een vergunning aan moet vragen, dan kan dat meteen via ditzelfde online loket.

Meer informatie is te vinden op mantelzorg.nl