Vergoeding kosten medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Bijvoorbeeld stoma-, incontinentie- of dialysemateriaal? Dan maakt u waarschijnlijk vaker gebruik van uw ondergrondse container. Of uw grijze container moet vaker geleegd worden. Hier zitten kosten aan verbonden. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van een deel van de kosten.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

Medisch afval is afval dat door een chronische ziekte of medische beperking ontstaat. Bijvoorbeeld incontinentie-, dialyse- en stomamateriaal.

U heeft een medische verklaring of een recente pakbon op naam nodig om de vergoeding aan te vragen. Die kunt u als bijlage bij de aanvraag uploaden als u het online formulier invult. Deze medische verklaring vraagt u aan bij de arts die het dialyse-, incontinentie- of stomamateriaal voorschrijft. Dit is meestal niet uw huisarts.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Bel dan met telefoonnummer 14 0182. Heeft u een aanvraagformulier op papier ingevuld, dan kunt u die afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

De vergoeding wordt verrekend en in mindering gebracht op uw afvalstoffenheffing. Als u in aanmerking komt voor deze vergoeding dan worden maximaal 30 keer het gebruik van de ondergrondse restafval container in rekening gebracht of 13 keer het aanbieden van de minicontainer voor restafval.

Dat is niet nodig. De vergoeding geldt voor het hele huishouden. Een aanvraag per huishouden is dus voldoende.

Deze vergoeding medisch afval regelt een maximale hoogte van het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor personen met een medische indicatie. Een huishouden waar een persoon een medische indicatie heeft en meer afval aanbiedt, betaalt maximaal 13 keer  voor het legen van een minicontainer (ook wel kliko genoemd). Maakt u gebruik van een ondergrondse container voor restafval? Dan betaalt u maximaal 30 keer voor het aanbieding van restafval. Zet u minder dan 13 keer per jaar de minicontainer/kliko buiten, of maakt u minder dan 30 keer gebruik van de ondergrondse container voor restafval? Dan betaalt u ook minder voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing.

Nee.  Als uw aanvraag is goedgekeurd, hoeft u niet elk jaar een nieuwe aanvraag te doen. Wel kan de gemeente contact met u opnemen om te vragen of uw situatie veranderd is.

Luiers van baby’s worden niet gescheiden ingezameld. U kunt geen vergoeding voor afval van babyluiers aanvragen.

Als uw baby een ziekte of medische beperking heeft en daardoor heeft u meer restafval dan kunt u ook een vergoeding aanvragen.

Als u binnen Waddinxveen verhuist, gaat deze vergoeding automatisch mee maar uw nieuwe adres.

Verhuist u buiten Waddinxveen?

Dan moet u deze verhuizing wel apart doorgeven via afval@waddinxveen.nl. Wij passen dan de gegevens aan naar uw nieuwe adres. U kunt bij de nieuwe gemeente navragen of uw medisch afval daar ook vergoedt wordt.