Woonwagen, standplaats

Als u een woonwagen hebt, mag die niet overal staan. Neem contact op met Woonpartners om te vragen waar plek is voor een standplaats. Als u een standplaats krijgt toegewezen, hebt u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

Voor de wet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals:

  • De standplaats moet zijn aangesloten op gas, water, licht en telefoon.
  • Woonwagens moeten 5 meter van elkaar vandaan staan.
  • In de woonwagen mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen.