Voorrang bij woningtoewijzing (woonurgentie)

Een woningbouwvereniging kan u een urgentieverklaring geven als u dringend woonruimte zoekt. Dit betekent dat u voorrang krijgt als u een woning wilt huren. Via een urgentiecheck ziet u of u in aanmerking komt. Denkt u na de check in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring? Neem dan contact op met Woonpartners Midden-Holland.

Een urgentieverklaring kunt u alleen bij Woonpartners Midden-Holland aanvragen. Bemiddelingsbureaus die u geld vragen om de urgentieaanvraag te verzorgen, kunt u niet vertrouwen. Zij kunnen geen urgentieaanvraag voor u indienen.

U kunt op www.urgentie.info de urgentiecheck doen en kijken of u in aanmerking komt.

Als u na de urgentiecheck denkt dat u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, neem dan contact op met Woonpartners Midden-Holland. Dit is de woningbouwvereniging die actief is in Waddinxveen.
 

Documenten die uw noodsituatie kunnen aantonen.

In de brief met de beslissing over uw aanvraag staat hoe u bezwaar kunt indienen.