Starterslening aanvragen

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in aanmerking komen voor een starterslening. De starterslening is een tweede hypotheek, naast de hypotheek die u zelf financiert op grond van uw inkomen. Bij de gemeente vraagt u een toekenning van een starterslening aan.

Let op: Wat u op deze pagina aan kunt vragen is een toekenning van een starterslening. Een toekenning van de gemeente Waddinxveen betekent niet dat u de starterslening ook daadwerkelijk krijgt. Met deze toekenning vraagt u de starterslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij bepalen dan of u de lening krijgt. Aan een toekenning van de gemeente Waddinxveen kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Pas ná goedkeuring van SVn weet u zeker of u in aanmerking komt voor een starterslening.

Het besluit van SVn kan voor u als koper bepalend zijn of u de financiering voor uw woning rond krijgt. Hou hier bij het aangaan van een (voorlopig) koopcontract rekening mee.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Starterslening aanvraagformulier

  • U of uw mede-aanvrager heeft nooit eerder een koopwoning gehad.
  • De koopsom niet hoger is dan de NHG-grens. Ieder jaar wordt er een grens vastgesteld. Kijk op de SVn voor de actuele NHG-grens. De Starterslening in Waddinxveen is maximaal 20% van koopsom van de woning met een maximum van € 25.000,00.
  • U en uw mede-aanvrager beiden tussen de 18 en 35 jaar zijn.
  • U 5 jaar aaneengesloten in Waddinxveen woont of u woonde de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Waddinxveen.

De woningen in Park Triangel die aangeboden worden als KoopStart-woning, komen niet in aanmerking voor een Starterslening (zie koopvoorwaarden).

Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan vraagt u een toekenning aan bij de gemeente. Gebruik het online formulier Aanvragen toekenning starterslening.

Nadat u de toekenning van de gemeente heeft ontvangen, vraagt u online de starterslening aan via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De toekenning die u van de gemeente heeft gekregen, uploadt u tijdens het aanvraagproces bij uw online aanvraag bij SVn.