Meldpunt particuliere huurders

Huurt u een particuliere huurwoning? En heeft u klachten over uw verhuurder of verhuurbemiddelaar? Bij het gemeentelijke meldpunt kunt u terecht met signalen en klachten over ongewenste verhuurpraktijken van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Dit betekent dat deze wet gemeenten meer mogelijkheden geeft om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. U kunt anoniem en kosteloos een melding maken. Huurteam Steenvlinder neemt uw melding in behandeling.

Het meldpunt is voor huurders van een particuliere huurwoning. Dit geldt voor alle huurders (ook voor arbeidsmigranten), woningzoekenden, omwonenden en anderen.

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Hierin zijn regels opgesteld hoe de gemeente kan optreden bij als particuliere verhuurders zich niet aan de regels houden op de woningmarkt. Het meldpunt is ingericht om ongewenste verhuurpraktijken in Waddinxveen te voorkomen en tegen te gaan.

Huurteam Steenvlinder neemt uw melding in behandeling. Het huurteam is een organisatie die huurders bijstaat als een huurder het oneens is met de verhuurder. Het huurteam biedt ondersteuning bij het verbeteren van de relatie tussen huurder en verhuurder. Het huurteam kan ook optreden als gemachtigde om een huurder bij te staan in een huurcommissiezaak. Na beoordeling van uw melding krijgt u een schriftelijke reactie. Als het nodig is, neemt het huurteam contact met u op voor vervolgstappen.

Bent u een huurder van Woonpartners Midden-Holland? Dan kunt u een klacht indienen bij de woningcorporatie. Die werkt de klacht zelf af. Op de website van Woonpartners Midden-Holland vindt u meer informatie over de hoe uw klacht in behandeling wordt genomen.