Leegstand melden

De gemeente houdt een lijst bij van gebouwen die leeg staan. Als u eigenaar bent van een woning of ander gebouw dat leeg staat, dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u overleggen of het gebouw gebruikt kan worden. 

Woning

Als u eigenaar bent van een woning die langer dan 2 maanden leeg staat, dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. De gemeente kan u vertellen voor welke woningen dit geldt.

Ander gebouw

Als u eigenaar bent van een kantoor, schoolgebouw of ander gebouw dat langer dan 6 maanden leeg staat, dan moet u dit melden bij de gemeente.