Grond kopen, huren of pachten

De gemeente is eigenaar van stukken grond in Waddinxveen. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

 • U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:
  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via het Omgevingsloket.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

  Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond via ons contactformulier.

 • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
 • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
 • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

 • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
 • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
 • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

ALs u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Voor aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.