Blijverslening aanvragen

Wilt u uw woning klaar maken voor de toekomst zodat uw huis ook het huis is waarin u oud kunt worden? Of heeft u of een gezinslid dat speciale zorg nodig heeft waarvoor aanpassingen van uw woning nodig zijn om langer te blijven wonen? Dan kunt u een Blijverslening aanvragen. U doet eerst een aanvraag bij de gemeente. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een toewijzingsbrief van ons. Met deze brief kunt u de aanvraag bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) indienen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Blijverslening aanvragen

U kunt alleen een Blijverslening aanvragen als:

 • het om een koopwoning in Waddinxveen gaat
 • u minimaal 1 jaar eigenaar en bewoner van de woning bent
 • het aan te vragen bedrag past binnen de financiële grenzen van de regeling
 • de verbouwing nog niet is begonnen
 • de financiering van de woning (bestaande hypotheek + Blijverslening) niet meer dan 80% van de WOZ-waarde van de woning is
 • de voorgestelde verbouwing noodzakelijk is om langer zelfstandig wonen
 • de noodzaak voor de aanpassingen pas na de aankoop van de woning zijn ontstaan

U heeft de volgende documenten digitaal (gescand) nodig om de aanvraag in te dienen:

 • offerte en/of prijsopgave van de verbouwing (verplicht meesturen)
 • planning van de verbouwing als deze niet op de offerte staat
 • een kopie van een bouwtekening bij een aan- of verbouw
 • kopie jaaropgave hypotheek (verplicht meesturen)
 • kopie actuele WOZ-waarde (verplicht meesturen)
 • kopie van WMO-toekenning (als deze nodig is)

De lening wordt niet door de gemeente zelf gegeven. U vraagt de Blijverslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Voor u de aanvraag bij het SVn doet, moet u wel eerst bij de gemeente Waddinxveen de aanvraag indienen. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een toewijzingsbrief van ons. Met deze brief kunt u de aanvraag bij het SVn indienen. De notariskosten komen voor uw eigen rekening.

Vraag de Blijverslening aan