Stimuleringslening voor duurzaam en langer thuis

Wilt u uw woning duurzaam maken met bijvoorbeeld isolatie of een warmtepomp? Of uw woning aanpassen zodat u hier lang kunt blijven wonen? Dan kunt u een stimuleringslening aanvragen. Dit is een lening tegen een extra goedkoop rentetarief om uw woning klaar te maken voor de toekomst. U doet eerst een aanvraag bij de gemeente via onderstaande knop. Als u aan de voorwaarden voldoet dan ontvangt u een brief met de toewijzing. Met deze brief dient u de aanvraag in voor een lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen stimuleringslening

Iedere inwoner van Waddinxveen die 18 jaar of ouder is en eigenaar, bewoner of huurder is van een woning, kan een aanvraag indienen. Als er meer eigenaren van de woning zijn, moet elke eigenaar toestemming geven. Dient u als huurder de aanvraag in dan heeft u toestemming van de verhuurder (eigenaar) nodig.

U kunt deze lening aanvragen om uw woning of tuin duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door uw woning te isoleren, zonnepanelen te plaatsen of uw tuin groener te maken. Of voor aanpassingen aan de woning om er langer zelfstandig te blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan het verbreden van de keuken of het installeren van een traplift.

U kunt de Stimuleringslening gebruiken om uw woning energiezuiniger en duurzamer te maken. Dit zijn energiebesparende maatregelen en opwekken van duurzame energie. Voorbeelden:

 • isoleren van uw dak, gevel, glas of vloer
 • zonnepanelen
 • een warmtepomp

Met de Stimuleringslening kunt u ook uw tuin of uw dak groener maken. Een groene tuin of dak heeft namelijk veel voordelen. Het zorgt ervoor dat water beter wegloopt bij een zware regenbui. En op een hete dag zorgt een groene tuin voor verkoeling. Ook is een groene tuin beter voor dieren, zoals vlinders, bijen en vogels.

Is er asbest aanwezig in de woning en moet u dit laten verwijderen om uw woning energiezuinig of klaar voor de toekomst te maken? Dan kunt u hiervoor de Stimuleringslening gebruiken. Dit kan alleen als het verwijderen van asbest nodig is voor het verduurzamen en/of levensloopbestendig maken van uw woning.

U kunt de Stimuleringslening gebruiken om uw woning aan te passen, zodat u er langer zelfstandig in kan blijven wonen.

Voorbeelden:

 • een tweede slaap- en/of badkamer op de begane grond maken
 • verbreden van de keuken
 • een traplift plaatsen

De kosten die nodig zijn voor een onderzoek van flora en fauna komen ook in aanmerking voor een lening. Dit kan alleen als het nodig is voor het verduurzamen en/of levensloopbestendig maken van uw woning.

Staat uw verzoek voor verduurzaming of het levensloopbestendig maken van uw woning er niet bij? Dan kunt u zelf ook een maatregel/verzoek toevoegen. Een voorwaarde is dat deze maatregel wel meehelpt om de doelen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid of levensloopbestendigheid te behalen. Neem hiervoor contact op met ons via telefoonnummer 14 0182.

De Stimuleringslening wordt op drie manieren verleend: consumptief, hypothecair of via een verzilverlening. U geeft zelf aan welke vorm van de lening u aanvraagt. Voor elke vorm van de lening gelden andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie over de verschillende soorten leningen ook op www.svn.nl/gemeente/waddinxveen.

Hiervoor komt u in aanmerking als:

 • het bedrag wat u wilt lenen minimaal € 2.500,00 en maximaal € 15.000,00 is
 • u of de mede-eigenaar, medebewoner en/of medehuurder jonger dan 76 jaar is
 • u volgens SVn voldoende financiële middelen heeft
 • de looptijd van maximaal 10 jaar haalbaar is

Hiervoor komt u in aanmerking als:

 • het bedrag wat u wilt lenen minimaal € 2.500,00 en maximaal € 30.000,00 is
 • u volgens SVn voldoende financiële middelen heeft
 • de looptijd van maximaal 10 jaar voor leningen tot en met € 12.500,00 of 15 jaar voor leningen tot en met € 30.000,00 haalbaar is

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening betaalt u een keer een bedrag van € 850,00 voor afsluitkosten aan SVn. Deze kosten kunt u in de lening meenemen. Het gaat om een annuïtaire lening.

Hiervoor komt u in aanmerking als:

 • er voldoende overwaarde is: uw woning moet meer waard zijn dan de hypotheek (de lening wordt betaald met overwaarde)
 • het bedrag dat u wilt lenen minimaal € 2.500,00 en maximaal € 30.000,00 is
 • u en de mede-eigenaar medebewoner minimaal 58 jaar zijn
 • u volgens SVn voldoende financiële draagkracht heeft

Bij het afsluiten van een verzilverlening betaalt u een keer een bedrag van € 500,00 voor afsluitkosten aan SVn. Deze kosten kunt u in de lening meenemen. Het gaat om een oplopende schuld. De lening loopt tot de verkoop van de woning (met een maximum van 75 jaar), of na het overlijden van de langstlevende schuldenaar.

U volgt de stappen in het aanvraagformulier. U beantwoordt de vragen en voegt de gevraagde documenten toe. Als u het formulier hebt ingediend, beoordeelt de gemeente binnen vier weken of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als de gemeente de aanvraag goedkeurt dan ontvangt u een brief met de toewijzing en kunt u de lening gaan aanvragen bij het SVn. Het SVn doet dan een krediettoets. Het SVn controleert of u in staat bent om de lening aan te gaan. Het SVn kijkt hierbij naar de hoogte van het inkomen, de gezinssituatie, een BKR-registratie en woon- en werksituatie. Dit doet zij volgens de gedragscode  van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland.

Wat heb ik nodig?

Bij de aanvraag voegt u deze documenten toe als bijlage:

 • een financieel een overzicht van de werkelijke kosten (begroting)
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 • als u huurt, heeft u een verklaring van uw verhuurder (eigenaar) nodig dat zij akkoord gaat met de aanpassingen