Verhuizen naar Nederland

Komt u vanuit het buitenland in Waddinxveen wonen? En blijft u minstens 4 maanden (binnen een periode van 6 maanden) in Nederland? Doe dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk aangifte in het gemeentehuis in Waddinxveen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond. Maak telefonisch een afspraak via 14 0182.

Belt u vanuit het buitenland? Dan belt u +31 182 624624.

Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte in het gemeentehuis in Waddinxveen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0182. Belt u vanuit het buitenland? Dan belt u +31 182 624624.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft
 • de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland heeft
 • een geldige verblijfsvergunning heeft
 • de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten

Heeft u geen toestemming om in Nederland te verblijven en verblijft u niet rechtmatig? Dan moet u eerst contact opnemen met de IND.

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte.
  Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt.
 • Uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd (als dat voor u geldt).

Gaat u bij iemand inwonen of gaat u samenwonen?

Neem dan een ondertekende verklaring op papier mee waarop de hoofdbewoner toestemming geeft. Neem ook een (kopie) van zijn/haar legitimatie mee.

Wordt u de hoofdbewoner van de woning? Neem dan een huur- of koopcontract mee.

Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.