Watervergunning

Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig. Check op Omgevingsloket of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen. U kunt de vergunning gelijk aanvragen. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden vantevoren.

 • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren;
 • wat deze activiteiten inhouden;
 • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben voor de omgeving;
 • de periode waarin u de vergunning nodig hebt.

U heeft bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

 • de aanleg van een steiger;
 • het verwijderen van grondwater;
 • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater;
 • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
 • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water;
 • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
 • het organiseren van een evenement op het water.

De gemeente Waddinxveen heeft een grondwaterportaal. Hier vindt u onder andere informatie over grondwaterstanden en wat deze standen voor u kunnen betekenen. Ga naar waddinxveen.grondwater.nl.