Uitrit of inrit aanleggen

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

In/uitrit melden
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

In/uitrit melden

Wilt u in Waddinxveen een in- of uitrit aanleggen dan hoeft u alleen een melding te doen. De weg moet wel in het beheer van de gemeente zijn. We toetsen of uw melding voldoet aan de beleidsregels voor melding uitrit en aan de eisen die in de APV staan. Voldoet u aan alle eisen, dan ontvangt u een brief met toestemming om een uitrit aan te leggen. U moet zelf nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Ga voor een omgevingsvergunning naar www.omgevingsloket.nl.  U kunt de aanvraag meteen online indienen. Uw melding wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Wilt u een in – of uitrit aanleggen aan een provinciale weg dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ga voor een omgevingsvergunning naar www.omgevingsloket.nl.

De gemeente brengt de kosten van aanleg in rekening. De gemeente legt de inrit aan en onderhoud de inrit. De aanleg van een inrit kost gemiddeld € 750,00. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid werk. Komt er een brug of iets dergelijks dan betaalt de aanvrager zelf de aanleg van de inrit. De aanvrager legt de inrit zelf aan en onderhoudt de inrit.

Bedrijven op bedrijvenpark Coenecoop

Eerste inrit: de gemeente legt de inrit aan en onderhoudt de inrit. Geen kosten voor de aanvrager. Tweede inrit of meer inritten: de aanvrager legt zelf de inrit(ten) aan en onderhoudt deze. De kosten zijn voor aanvrager.

 

  • Foto van de bestaande situatie
  • Schets van de gewenste situatie