Bouw en verbouwing, controle

De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert zij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Loopt de bouw of verbouwing niet volgens de regels? Dan meldt u dit bij de ODMH. De bouw- en woningtoezichttaken worden voor de gemeente Waddinxveen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Op www.odmh.nl vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming;
  • informatie opvragen;
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopie├źn hiervan maken;
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

De controleurs mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners. Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.