Bodemvervuiling verwijderen

Als u eigenaar bent van een stuk grond en uit bodemonderzoek blijkt dat de grond vervuild is, moet u dit laten schoonmaken. Alleen officieel goedgekeurde bedrijven mogen bodemvervuiling verwijderen.

Op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) leest u in welke situaties een onderzoek nodig is en waar dat onderzoek aan moet voldoen. U kunt ook bellen met de Omgevingsdienst via telefoonnummer 088 545 00 00.

U kunt hiervoor terecht bij de Bodembalie van de ODMH. Hier kunt u bodeminformatie opvragen van een specifiek adres in de regio Midden-Holland. De bodeminformatie wordt digitaal, in de vorm van een rapport (inclusief kaartje) verstrekt. De rapportage bevat informatie over de volgende onderwerpen:

  • locatiegegevens (onder andere over besluiten, status)
  • uitgevoerde onderzoeken
  • voormalige bedrijfsactiviteiten
  • brandstoftanks
  • huidige bedrijven
  • grondwaterbeschermingsgebied
  • slootdempingen

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met bodembalie@odmh.nl

Kosten

De kosten voor het vervaardigen van het overzicht zijn afhankelijk van de grootte van het gebied en de hoeveelheid beschikbare informatie. De kosten worden verrekend via de ‘creditsystematiek’ van de BodemBalie (€ 36,30 inclusief BTW of een veelvoud hiervan).

Op de website van Rijkswaterstaat kunt u zelf een keuze maken uit de lijst van erkende instellingen voor bodemonderzoek.

U hebt een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat u bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele vervuiling zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen. Op de kaart van het Bodemloket ziet u wat de grondstatus is in uw straat.

U kunt ook aansprakelijk zijn voor bodemvervuiling die veroorzaakt is door een ander. De oorspronkelijke vervuiler is aansprakelijk. Hiervoor geldt een termijn van 30 jaar. Na 30 jaar bent u aansprakelijk voor het verwijderen van de bodemvervuiling. Dit geldt ook als de oorspronkelijke vervuiler niet meer te achterhalen is.