Stedenbouwkundige plannen bekijken

De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

In een stedenbouwkundig plan geeft de gemeente aan hoe het gebied bebouwd gaat worden:

  • hoogbouw of laagbouw
  • woonruimten of kantoorruimten
  • vrije sectorwoningen of woningen in de sociale huursector

Neem contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) De ODMH verzorgt voor de gemeente de taken voor bouw- en woningtoezicht (BWT). U kunt ook contact opnemen met de ODMH via telefoonnummer 088 54 50 000.