Planschade

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlak bij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente via het contactformulier.

Als u planschade heeft van een besluit, bijvoorbeeld van een inpassingsplan van de provincie Zuid-Holland, dan kunt u die aanvragen via dit formulier. U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente waarin het plan ligt. De gemeente stuurt uw aanvraag naar de provincie door.

U moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.  

De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn twee zaken belangrijk:

  • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. Er geldt een eigen risico van (minimaal) twee procent bij:

  • waardevermindering van de onroerende zaak
  • inkomensderving