Geluidhinder, ontheffing

Het is in de gemeente niet toegestaan om onnodig geluid te maken. Als u dit toch wilt doen, kunt u ontheffing geluidhinder aanvragen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Voor geluidhinder bij evenementen hoeft u geen aparte ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing dient u tegelijkertijd in bij de aanvraag voor het evenement.

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.