Oplaten luchtballonnen

U heeft hier geen vergunning voor nodig. U moet zich wel aan een aantal belangrijke regels houden.

 • De ballonnen mogen geen metalen bevatten.
 • De ballonnen mogen niet aan elkaar vastgebonden zijn en in trossen worden opgelaten.
 • Hangt u iets op aan de ballonnen? Bijvoorbeeld een briefje? Let er dan op dat dit niet meer dan 30 gram weegt.
 • Als er meer dan 1000 (feest)ballonnen gelijktijdig zullen worden opgelaten, moet u dit melden bij de Luchtvaartinspectie (informatie bij Helpdesk Luchtvaart 020 40 62 201).
 • Voor het vullen van (feest)ballonnen die kunnen worden opgelaten, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van helium.
 • Het vullen van (feest)ballonnen moet geschieden door deskundige personen. Deze personen moeten vooraf over hun taak zijn geïnstrueerd en de verstrekte opdrachten nauwgezet opvolgen.
 • De plaats waar de ballonnen worden gevuld en/of de met helium gevulde cilinders worden opgeslagen, mag niet toegankelijk zijn voor het publiek. Rondom deze plaats moet op een afstand van 10 cm een deugdelijke afrastering zijn aangebracht.
 • Met helium gevulde cilinders moeten tegen omvallen en opwarming door zonnestralen zijn beschermd.
 • Op niet in gebruik zijnde cilinders moet de beschermkap zijn aangebracht;
 • Na het vullen van de ballonnen moeten de daarvoor gebruikte cilinders worden afgevoerd;
 • De voorraad aan te bieden of te verkopen gevulde ballonnen moeten buiten handbereik van de bezoekers zijn opgeborgen.
 • De voorraad gevulde ballonnen mag niet meer bedragen dan voor de goede gang van de verkoop of uitdeling is vereist.
 • De voorraad van met helium gevulde ballonnen mag uitsluitend buiten worden opgeslagen.
 • Aan de op te laten ballonnen mogen géén metalen (aluminium) plaatjes zijn bevestigd.

De resten van neergekomen luchtballonnen kunnen schade veroorzaken aan het milieu. Kijk voor alternatieven op www.dieballongaatnietop.nl