Buurtfeest of buurtbarbecue, melding en vergunning

Wilt u een buurtbarbecue houden? Dan heeft u geen vergunning nodig. Wel moet u de barbecue maximaal 7 werkdagen van tevoren melden bij de gemeente en u aan de voorwaarden en regels houden.

Zijn er meer dan 150 deelnemers of sluit u een weg af? Dan gelden er andere regels. U moet dan een evenementenvergunning aanvragen

Voor sociale activiteiten kunt u geld aanvragen bij de Stichting WijkWallet Waddinxveen.

Voorwaarden

 • er is een organisator;
 • er zijn maximaal 150 deelnemers aanwezig;
 • er blijft een doorgang vrij voor hulpdiensten en het openbaar vervoer;
 • er worden geen doorgaande wegen afgesloten;
 • er worden alleen kleine voorwerpen geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per voorwerp;
 • de buurtbarbecue is tussen 09.00 en 24.00 uur;
 • er  wordt geen (achtergrond)muziek gespeeld of gemaakt voor 09.00 uur en na 23.00 uur.

Algemene regels

 • plaats alleen (half)open partytenten van maximaal 10 m2 per stuk;
 • plaats de voorwerpen minimaal 5 meter uit elkaar en uit de bebouwing;
 • informeer omwonenden op tijd;
 • u mag alcoholhoudende dranken gebruiken maar niet verkopen;
 • de organisator let op de openbare orde;
 • achtergrondmuziek is toegestaan tot 23.00 uur, als omwonenden er geen overlast van hebben;
 • alle aanwijzingen van politie of andere toezichthouders dient u direct op te volgen;
 • na afloop is de locatie opgeruimd en schoon opgeleverd;
 • schade die ontstaat door de buurtbarbecue wordt betaald door de organisator.

Ook zijn er voor barbecues brandveiligheidsvoorwaarden vastgesteld door de Veiligheidsregio. Bekijk de voorwaarden op de website van de VRHM.