Erfgoed

In de gemeente Waddinxveen zijn veel panden die waardevol zijn. Bijvoorbeeld omdat een pand zeldzaam is binnen de gemeente of in de regio, een pand lokaal een bijzondere functie vervult of vervuld heeft of het pand heeft een hoge architectonische waarde. In de Erfgoedverordening staat dat het college van burgemeester en wethouders deze panden als gemeentelijke monumenten aanwijzen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanmelden gemeentelijk monument
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanmelden gemeentelijk monument

Hieronder staat een lijst met gemeentelijke monumenten. U kunt het overzicht van de monumenten ook digitaal bekijken via de digitale kaart.

 1. Noordeinde 118
 2. Zuidkade 136
 3. Zuidkade 137
 4. Zuidkade 138
 5. Zuidkade 139
 6. Plasweg 1A
 7. Kerkweg-Oost 218
 8. Kanaalweg 2-4
 9. Kerkweg-West 19
 10. Kerkweg-Oost hoek Stationsplein
 11. Alberdingk Thijmlaan
 12. Dorpstraat 51
 13. Zuidkade 103
 14. Nesse 16
 15. Dorpstraat 1
 16. Kerkweg-West 46
 17. Zuidkade 175
 18. Zuidkade 176
 19. Zuidkade bij nummer 175
 20. Noordkade 66
 21. Noordkade 161
 22. Dorpstraat 22
 23. Brugweg 88
 24. Kerkweg-West 13
 25. Bredeweg 14
 26. Dorpstraat 60
 27. Kerkstraat 13
 28. Oranjelaan 3
 29. Kanaaldijk 6
 30. Dorpstraat 68
 31. Burgemeester Trooststraat 22
 32. Zuidkade 33
 33. Zuidkade 34

In Waddinxveen zijn 6 rijksmonumenten. Bekijk deze monumenten via het digitale rijksmonumentenregister.

Een gemeentelijk monument kan pas aangewezen worden na overleg en met instemming van de eigenaar. Aanwijzing is op vrijwillige basis. Voordat het college besluit, vraagt zij de erfgoedcommissie om advies. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ten opzichte van panden zonder deze monumentenstatus minder eenvoudig aanpassingen aan het pand doen. De Erfgoedverordening voorziet daarom in een compensatie. Dit gebeurt in de vorm van een jaarlijkse teruggave van 50% van de OZB-aanslag. Ook verzorgt de gemeente een gratis lidmaatschap op de Monumentenwacht en krijgt de eigenaar van de gemeente het monumentenschildje om op het pand te bevestigen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Eikenaar via f.eikenaar@waddinxveen.nl of via 14 0182. Maar ook de erfgoedcommissie geeft graag advies en antwoord op uw vragen. De erfgoedcommissie bereikt u ook via de heer Eikenaar.

In de gemeente Waddinxveen zijn veel panden die waardevol zijn. Bijvoorbeeld omdat een pand zeldzaam is binnen de gemeente of in de regio, een pand lokaal een bijzondere functie vervult of vervuld heeft of het pand heeft een hoge architectonische waarde. Voordat een pand gemeentelijk monument wordt, beoordeelt de Erfgoedcommissie eerst het pand op zeven voorwaarden: ontstaansgeschiedenis, lokaal belang, bouwstijl, gaafheid, ensemblewaarde, uniciteit en bouwkundige staat. Bij een positieve beoordeling kan het pand gemeentelijk monument worden.

Als eerste de eigenaar zelf. De gemeentelijke monumentenstatus is vrijwillig en niet verplicht. Alleen na overleg en een akkoord van de eigenaar kan een pand gemeentelijk monument worden. Daarnaast geeft ook de Erfgoedcommissie een positieve beoordeling. Als eigenaar en erfgoedcommissie akkoord zijn, neemt het college van B&W een besluit.

Het hele pand wordt aangewezen als gemeentelijk monument. Het uitgangspunt is dat de constructie en het monumentale karakter van het pand behouden blijven. Het belangrijkste is de buitenkant van het pand. Meestal zorgt de buitenkant ook voor het monumentale karakter. Daarnaast kunnen er bijzondere monumentale onderdelen aanwezig zijn, zoals een schouw, trappenhuis, serre of rijk gedetailleerd ornamentenplafond. Het in standhouden is het uitgangspunt.

Het hele kadastrale perceel valt onder het aanwijzingsbesluit en krijgt dus de monumentenstatus. Maar niet als sommige gedeelten zijn uitgezonderd. Die gedeelten worden dan in het besluit genoemd.

Dit verschilt per pand. Als u niet weet of twijfelt over welke onderdelen van uw pand monumentaal zijn, kunt u dit aan Erfgoedcommissie vragen. De Erfgoedcommissie kan dan uw pand bezoeken en bekijken. Die commissie kan na het bekijken de monumentale onderdelen aan u doorgeven. Ook kan de Erfgoedcommissie advies uitbrengen over uw pand.

Ja. Als eigenaar kunt u een verzoek doen om een aanwijzingsprocedure te starten. Daarna zal de Erfgoedcommissie het pand beoordelen. Bij een positieve beoordeling besluit het college van B&W om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Als een pand aangewezen is als gemeentelijk monument kan deze alleen de monumentenstatus verliezen als de buitenkant van het pand en de monumentale onderdelen verloren zijn gegaan. Dit kan bijvoorbeeld na brand of instorting. Ook bij verkoop blijft het pand een gemeentelijk monument.

Ja. Een aanwijzing als gemeentelijk monument heeft geen invloed op de bestemming van het pand.

Alle gemeentelijke monumenten hebben een monumentenschildje.

Nee, dit is niet verplicht maar mag wel.

Het is in uw eigen belang om uw pand in goede conditie te houden. Wanneer uw pand toe is aan een onderhoudsbeurt, wordt van u verwacht dat het monumentale karakter en de aanwezige monumentale onderdelen in takt laat. U kunt hierover advies vragen aan de Erfgoedcommissie.

Iedereen heeft een wettelijke plicht om een pand goed te onderhouden. Dit staat de Woningwet. Daarin is geen verschil gemaakt tussen een monument of een ander gebouw. 

Er is geen verplichting om een gemeentelijk monument in de originele staat terug te brengen. De beoordeling door de Erfgoedcommissie gaat over de huidige staat. Reconstructie of verhelpen van gebreken aan het monument is natuurlijk toegestaan en ook gewenst, maar dit is wel vrijwillig.

Ja. De aanwijzing van een pand tot gemeentelijk monument betekent niet dat er aan het pand niets meer mag worden aangepast. Omdat elk pand verschillend is, is het advies om bij restauratie- of verbouwingsplannen de Erfgoedcommissie in een vroeg stadium te vragen voor advies. Voor een restauratie of verbouwing van een gemeentelijk monument is meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is nodig om bij het verbouwen het monumentale karakter en de monumentale onderdelen van het pand te behouden.

Voor gewoon onderhoud en kleine werkzaamheden is meestal geen omgevingsvergunning nodig. Maar als het invloed heeft op het monumentale karakter of specifieke monumentale onderdelen heeft u wel een vergunning nodig.

Vergunningsvrij zijn bijvoorbeeld:

 • schilderwerk aan de buitenkant, u moet dan wel dezelfde kleurstelling gebruiken;
 • schilderwerk aan de binnenkant;
 • vloerbedekking, tegelwerk en behang;
 • nieuwe keuken;
 • nieuwe badkamer en vervangen sanitair;
 • vervangen van kapotte of ontbrekende dakpannen door hetzelfde type;
 • loodgieterswerk zoals vervangen goot of vernieuwen van plat dak;
 • aanpassingen aan installaties (zoals C.V. of ventilatie), als dit geen verandering geeft van de buitenkant vna het pand door leidingen, doorvoeren enz.;
 • het vervangen van een onderdorpel en andere kozijndelen (als het kozijn hetzelfde blijft);

Twijfelt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de Erfgoedcommissie om advies.

Ja. Belangrijk is dat het gemeentelijk monument goed en met respect voor het monumentale karakter en de eventuele specifieke monumentale onderdelen wordt onderhouden, verbouwd of gerestaureerd. 

De Erfgoedcommissie geeft gratis advies en ondersteuning aan eigenaren. 

Nee. Alleen als het monument in een hele slechte staat is en herstel niet mogelijk is en/of de eigenaar erg wordt benadeeld, kan bij hoge uitzondering een vergunning voor sloop worden verleend.

Ja. De commissie vindt duurzaamheid ook erg belangrijk. Het plaatsen moet wel in overleg met de commissie gebeuren. Als de panelen bijvoorbeeld in het zicht vanaf de straat liggen, wordt er goed gekeken naar het plaatsen (rekening houden met detaillering, kleurstelling, gevelcompositie e.d.).

Nee. Uit onderzoek blijkt dat de status van een gemeentelijk monument niet zorgt voor een verhoging of verlaging van de waarde. 

Een eigenaar van een gemeentelijk monument komt in aanmerking voor financiële regelingen. De gemeente Waddinxveen geeft elk jaar 50% van de Ozb-aanslag terug aan de eigenaren. Ook kunt u een renovatie of verbouwing van een gemeentelijk monument tegen een voordelig tarief financieren.

De Erfgoedcommissie heeft verschillende taken. Voor eigenaren zijn de taken gratis.

 • Advies aan eigenaren die de status van gemeentelijk monument overwegen.
 • Advies over wat bijzondere monumentale onderdelen aan het pand zijn.
 • De Erfgoedcommissie vragen om langs te komen om het pand te bekijken.
 • Advies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten over onderhoud, verbouwing en restauratie.
 • Hulp bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.
 • Advies over andere zaken die te maken hebben met gemeentelijke monumenten.