Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn, kunnen elk jaar een bedrag aanvragen van € 180,00 (in 2023) voor kosten. Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% is van de bijstandsnorm.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt een tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen als u ;

  • een uitkering ontvangt voor arbeidsongeschiktheid van het UWV (WIA, WAO, WAZ of Wajong);
  • hulp-op-maat heeft van de Wmo;
  • een indicatie van het CIZ heeft die langer dan 6 maanden geldig is;
  • een verklaring heeft van een onafhankelijk indicatie-orgaan, waaruit blijkt dat de inwoner een chronische ziekte of beperking heeft.

Of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hangt af van uw inkomen en vermogen. De inkomensgrens voor de tegemoetkoming is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Inkomstenoverzichten vanaf 1 januari 2023

Personen tussen 21 jaar en AOW- leeftijd

Gehuwd/samenwonend € 2.109,50
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.476,64

Personen met de AOW- leeftijd en ouder

Gehuwd/samenwonend € 2.231,19 (waarvan € 50,30 niet wordt meegerekend)
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.643,38 (waarvan € 25,15 niet wordt meegerekend)

Dit zijn netto-inkomsten per maand, uit loon, pensioen of uitkering. Zonder vakantietoeslag. Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag vallen niet onder deze inkomsten.

Vermogensgrens vanaf 1 januari 2023

Uw vermogen, waaronder ook een eigen huis valt (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

Gezinssituatie

Vermogensgrens

Alleenstaand € 7.605,00
Alleenstaande ouder € 15.210,00
Gehuwd/samenwonend € 15.210,00

Let op: ook het bedrag op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen. De grens van het vermogen wordt verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor begrafeniskosten. Dit bedrag staat op een aparte rekening, waarop alleen geld gestort wordt.

Personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn, kunnen jaarlijks een bedrag van aanvragen van € 180,00 (in 2023) voor kosten.