Inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u al langere tijd (minimaal 36 maanden) een laag inkomen en denkt u dat uw inkomen niet hoger gaat worden? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw inkomen krijgen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Inkomenstoeslag aanvragen

U komt in aanmerking voor de Individuele inkomenstoeslag als:

  • u tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd bent;
  • u minimaal 3 jaar een laag inkomen heeft; dit inkomen is niet meer dan 130% van de bijstandsnorm;
  • u geen uitzicht heeft op meer inkomen;
  • u de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen heeft.

De individuele inkomenstoeslag is voor personen tussen 21 jaar en de pensioenleeftijd. De bedragen zijn:

  • voor gehuwden € 669,00
  • voor een alleenstaande ouder € 600,00
  • voor een alleenstaande € 465,00

De gemeente betaalt de toeslag een keer per jaar uit.

Inkomstenoverzicht vanaf 1 januari 2024, norm 130% 

Personen tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd

Gehuwd/samenwonend € 2.265,04
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.585,53

Personen met de AOW- leeftijd en ouder

Gehuwd/samenwonend € 2.386,41 (waarvan € 50,10 niet wordt meegerekend)
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.760,81 (waarvan € 25,05 niet wordt meegerekend)

Dit zijn netto-inkomsten per maand. Uit loon, pensioen of een uitkering. Zonder vakantietoeslag. Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag vallen niet onder deze inkomsten.