Hulp bij een arbeidsbeperking

Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebt, kunt u extra begeleiding of een aangepaste werkplek nodig hebben om te werken. Dit heet ‘beschut werk’. De gemeente kan u helpen bij het vinden van beschut werk. Denk hierbij aan eenvoudig inpakwerk, productiewerk of in de buitenlucht, bijvoorbeeld in het groen.

Soms zijn mensen door medische of psychische situatie niet in staat het minimumloon te verdienen. Zij worden dan in het doelgroepenregister opgenomen.

 • U meldt zich bij de gemeente voor een beschutte werkplek. Neem contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.
 • Samen kijken we wat voor u de beste oplossing is. Als dit beschut werk is, dan vragen wij een advies aan bij het UWV.
 • Bij een positief advies van het UWV, zoeken wij samen met u naar een passende werkplek.

Het UWV geeft binnen 8 weken een advies aan de gemeente. U krijgt dan van ons bericht wat de volgende stap is.

Het doelgroepenregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Werkgevers kunnen met uw Burgerservicenummer zien of u in het doelgroepenregister staat. En of u dus meetelt voor de banenafspraak. U heeft dan meer kans op het vinden van werk en krijgt begeleiding bij het vinden en behouden van een baan. Voor werkgevers is het financieel aantrekkelijk om u in dienst te nemen of te houden en de werkgever loopt geen risico wanneer u (tijdelijk) uitvalt door ziekte omdat u een no-riskpolis heeft.

 • de gemeente vraagt het UWV om een beoordeling;
 • u kunt zelf een aanvraag indienen bij het UWV;
 • uw werkgever schakelt de gemeente in voor een onderzoek naar hoeveel je kunt verdienen op jouw werkplek. Dit heet de Praktijkroute.

Praktijkroute

Naast de route via het UWV kant u ook in het doelgroepenregister komen via de Praktijkroute. De gemeente beoordeelt dan, het liefst met een proefplaatsing, of u het minimum loon kan verdienen. Als dat niet kan, vraagt de gemeente aan het UWV om u op te nemen in het doelgroepenregister.

Beoordeling UWV

Het UWV beoordeelt na een verzoek of iemand in staat is het minimum loon te verdienen. Als dat niet kan, wordt iemand opgenomen in het doelgroepenregister.

Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) dienen zelf een aanvraag in bij het UWV. Zij worden zonder fysieke beoordeling opgenomen in het doelgroepenregister. Leerlingen van de entree-opleidingen bij een mbo-instelling worden wel eerst fysiek beoordeeld voordat zij in het doelgroepenregister komen.

U staat niet meer in het doelgroepenregister:

 • bij overlijden;
 • als u AOW krijgt;
 • als u verhuist naar het buitenland;
 • als u nieuw werk krijgt;
 • als u geen arbeidsvermogen bezit.

Wat zijn de gevolgen bij het kwijtraken van de doelgroepenregistratie?

Uw werkgever verliest een aantal voordelen, bijvoorbeeld de no-risk polis.