Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u via de gemeente voordelig een goedkope (collectieve) zorgverzekering afsluiten. U ontvangt dan korting op de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Ook betaalt de gemeente een gedeelte van de aanvullende verzekeringspremie.

Aanmelden

Aanmelden doet u via www.gezondverzekerd.nl. Doe dit uiterlijk 31 december. Bij het invullen van de vragenlijst op die website ziet u of u in aanmerking komt.

Of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering hangt af van uw netto inkomen en vermogen. De inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Inkomstenoverzichten

Personen tussen 21 jaar en AOW- leeftijd

Gehuwd/samenwonend € 2.429,97
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.700,98

Personen met de AOW- leeftijd en ouder

Gehuwd/samenwonend € 2.441,15 
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.893,90 

Dit zijn netto inkomsten per maand, uit loon, pensioen of uitkering. Zonder vakantietoeslag. Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag vallen niet onder deze inkomsten.

Vermogensgrens

Uw vermogen, waaronder ook een eigen huis valt (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

Gezinssituatie

Vermogensgrens

Alleenstaand € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 15.150,00
Gehuwd/samenwonend € 15.150,00

Let op: ook het bedrag op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen. De grens van het vermogen wordt verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor begrafeniskosten. Dit bedrag staat op een aparte rekening, waarop alleen geld gestort wordt.

Samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid bieden wij de basisverzekering Zorg Zeker Polis en twee aanvullende zorgpakketten aan:

  • AV Standaard
  • AV Top

Kijk op www.gezondverzekerd.nl om te zien wat de basisverzekering en aanvullende zorgpakketten vergoeden.

Weet u niet welk zorgpakket het beste bij u past? Bekijk dan de video over de keuzehulp.