Bijdrage maatschappelijke activiteiten aanvragen

De regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) vergoedt kosten voor een activiteit, lidmaatschap of abonnement voor mensen met een laag inkomen. Er is een basisvergoeding en een extra vergoeding. Wilt u een vergoeding aanvragen? Vul dan, via onderstaande knop, het formulier Aanvraag minimaregeling in.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Minimaregeling aanvragen

De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten is voor:

  • kinderen t/m 17 jaar met ouders of verzorgers die een laag inkomen hebben;
  • personen die de AOW-leeftijd hebben of ouder zijn en een laag inkomen hebben;
  • personen tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd, die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn en een laag inkomen hebben.

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding hangt af van uw netto inkomen en vermogen. Bent u getrouwd of woont u samen? Tel dan uw netto inkomens bij elkaar op. De inkomensgrens is maximaal 130% van de bijstandsnorm.

Inkomsten vanaf 1 juli 2024

Personen tussen 21 jaar en AOW- leeftijd

Gezinssituatie

Inkomen

Gehuwd/samenwonend € 2.429,97
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.700,98

Personen met de AOW- leeftijd en ouder

Gezinssituatie

Inkomen

Gehuwd/samenwonend € 2.441,15 
Alleenstaanden/alleenstaande ouder € 1.893,90 

Dit zijn netto-inkomsten per maand, uit loon, pensioen of uitkering. Zonder vakantietoeslag. Huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag vallen niet onder deze inkomsten.

Grens van het vermogen vanaf 1 januari 2024

Uw vermogen, waaronder ook een eigen huis valt (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

Gezinssituatie

Vermogensgrens

Alleenstaand € 7.575,00
Alleenstaande ouder € 15.150,00
Gehuwd/samenwonend € 15.150,00

Let op: ook het bedrag op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen. De grens van het vermogen wordt verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor begrafeniskosten. Dit bedrag staat op een aparte rekening, waarop alleen geld gestort wordt.

De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten Basis vergoedt kosten voor een activiteit, lidmaatschap of abonnement tot een bedrag van € 133,00 per persoon per jaar.

Kinderen t/m 17 jaar kunnen per kalenderjaar een cursus of een sport doen. De gemeente vergoedt deze kosten. U krijgt het bedrag uitbetaald na het inleveren van het betaalbewijs. Dit geldt ook voor zwemles. De gemeente vergoedt voor kinderen vanaf 4 jaar alle kosten van de zwemlessen voor het A, B en C-diploma. Volwassenen die gebruik maken van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten kunnen voor 50% van de kosten per persoon per kalenderjaar één cursus volgen.

RBMA Basis

Maakt u gebruik van de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten? Dan wordt het bedrag RBMA Basis van € 133,00 uitbetaald door de gemeente. Wel moet u 2 jaar lang alle bonnen bewaren omdat de gemeente deze kan opvragen.

RBMA Extra

De kosten voor de RBMA extra vraagt u terug (declaratie) u bij de gemeente. Als het mogelijk is, betaalt u de kosten eerst zelf. Het terugvragen van de kosten doet u via het formulier met uw DigiD. Het bewijs dat u de kosten zelf hebt betaald, stuurt u met uw aanvraag mee. Schrijf op het betaalbewijs voor welk gezinslid de kosten waren. Als u de kosten voor het sporten of de cursus niet zelf vooraf kunt betalen, betaalt de gemeente rechtstreeks aan de vereniging of organisatie.

U kunt tot 31 december van ieder jaar een aanvraag indienen. De aanvraag is voor een vergoeding van kosten die u in dat jaar heeft gemaakt. Stuur de bewijsstukken van uw netto maandinkomen en/of chronische ziekte of handicap mee met de digitale aanvraag. In het formulier kunt u deze bewijsstukken uploaden. U ontvangt een brief met het besluit: dat kan een goedkeuring of afwijzing zijn.

Heeft u een aanvraag gedaan en is die goedgekeurd? En heeft u een declaratie? Op het portaal van Werk en Inkomen dient u online uw declaratie in.

Lukt het niet om online uw kosten te declareren? Neem dan contact op met Wadwijzer telefoonnummer: 14 0182.

Voor informatie en vragen neemt u contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182 keuze 2.