Afsluiting openbare weg, verkeersontheffing

Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op (of aan) de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

  • een verhuiswagen of kraan op de weg plaatst waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten,
  • bouwwerken plaatst,
  • fietstochten of evenementen organiseert.

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Toestemming tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Toestemming tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen

  • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW
  • voor exceptioneel transport, of voor het rijden met landbouwvoertuigen breder dan 3 meter: de RDW