Verkeersonveilige situatie melden

Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 km/u-gebied moet worden.

Op dit moment heeft de gemeente een grote achterstand bij het behandelen van verkeersmeldingen en meldingen over parkeren. De belangrijkste reden hiervoor is een gebrek aan personeel. Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kunnen we niet genoeg mensen vinden om deze achterstanden op te lossen.

Alleen meldingen over wegen en verkeerslichten nemen we in behandeling.

Heeft u een vraag over verkeer binnen de gemeente Waddinxveen? Bijvoorbeeld over parkeren of te hard rijden? Kom dan naar het spreekuur Verkeer. Per onderwerp is er een apart spreekuur. De onderwerpen zijn parkeren, laadpalen, deelmobiliteit, verkeersveiligheidsacties, schoolomgeving, veilige wegindeling. Inwoners kunnen via Waddsup een afspraak inplannen om langs te komen op het gemeentehuis. Wilt u naar het spreekuur komen? Maak dan via deze link een afspraak www.waddinxveen.nl/spreekuurverkeer. Heeft u geen computer of smartphone? We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen! Maak daarom een afspraak via telefoonnummer 14 0182.