Bijzonder transport

Als de lading die u wilt vervoeren zo groot is dat het transport ervan buiten de wettelijke afmetingen en gewichten valt, noemen we dit bijzonder transport.

U mag dit niet zomaar vervoeren. Voor bijzonder transport hebt u een ontheffing nodig.

U kunt de ontheffing aanvragen als:

  • het transport buiten de wettelijke transporteisen valt;
  • er geen alternatieven mogelijk zijn (bijvoorbeeld transport in delen);
  • u laadt en lost binnen de gemeente.

Vraag de ontheffing aan bij de RDW. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • de afmetingen van het transport
  • de gewenste route
  • het tijdstip van transport