Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde plaats bij uw woning. Bij uw parkeerplaats komt een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Voorwaarden voor aanvraag van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Bij de aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt eerst gekeken naar de mate van invaliditeit. Als iemand over een gehandicaptenparkeerkaart beschikt en wij die persoon aanmerken als gehandicapte dan kan die onder voorwaarden voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking komen. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen gehandicapte bestuurders en gehandicapte passagiers en ouders van gehandicapte kinderen.

De voorwaarden voor gehandicapte bestuurders

 • aanvrager heeft geen parkeerplaats op eigen terrein;
 • aanvrager woont in een omgeving waar hij op loopafstand vanaf zijn/haar woning niet op een geschikte parkeerplaats kan parkeren.

De voorwaarden voor gehandicapte passagiers

 • Het voertuig waarmee de gehandicapte passagier wordt vervoerd, kan niet zonder problemen bij de woning stilstaan om de gehandicapte passagier in en uit te laten stappen. Wanneer dat wel kan, komt u niet in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
 • Als de begeleider van de gehandicapte passagier niet in staat is om die gehandicapte passagier zonder problemen van het voertuig naar de woning te verplaatsen. Wanneer dat wel mogelijk is, kunt u geen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats krijgen.
 • Als ouders hun kinderen die rolstoelgebonden zijn en niet tijdens het parkeren alleen gelaten kunnen worden, komen zij in aanmerking voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

De voorwaarden voor ouders van gehandicapte kinderen

 • De plaatselijke situatie en omgeving is belangrijke factor bij het advies en het besluit;
 • Er wordt alleen in bijzondere gevallen besloten een gereserveerde parkeerplaats te verlenen.

Aanleg van een parkeerplaats  € 272,66

Verplaatsen van een parkeerplaats  € 178,00

Vervangen van een onderbord € 75,00

Wordt de gehandicaptenparkeerplaats niet meer gebruikt?

Bijvoorbeeld door:

 • verhuizing
 • Overlijden
 • Verkoop van de auto
 • Vervallen gehandicaptenparkeerkaart

Dan zegt u deze op door het contactformulier in te vullen. Dit kan gedaan worden door de aanvrager, familie of wettelijk vertegenwoordiger