Waarmerken kopie of afschrift

Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel.

Voor het waarmerken van een afschrift of kopie moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente. U krijgt de gewaarmerkte kopie(ën) direct mee.

€ 2,45

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Het originele document.
  • Uw pinpas of contant geld.

U kunt in principe allerlei documenten door de gemeente laten waarmerken zoals bijvoorbeeld kopieën van een paspoort, rijbewijs of een verklaring. Wij waarmerken geen diploma’s of getuigschriften. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.