Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Uit een VOG blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar is voor een baan, visum, emigratie of werkvergunning.

Vul eerst het aanvraagformulier VOG (pdf) van Justis samen in met de organisatie/instelling die de VOG van u nodig heeft. Zorg dat het formulier is ondertekend door uzelf en de organisatie/instelling en is voorzien van stempels en parafen. Scan de formulieren of maak er duidelijk leesbare foto’s van. U stuurt deze bestanden als bijlage mee met uw online aanvraag.

Voorkom extra kosten

Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Wij adviseren u hier geen gebruik van te maken. De kosten zijn veel hoger en de aanvraag wordt niet goed afgehandeld. VOG-aanvragen die commerciële partijen indienen, komen ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Screeningsautoriteit Justis is als enige bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven.

Een VOG kunt u digitaal aanvragen met uw DigiD.

  1. U vult eerst het aanvraagformulier VOG van Justis samen in met de organisatie/instelling die de VOG van u nodig heeft. Zorg dat het formulier is ondertekend door u zelf en de organisatie/instelling en is voorzien van stempels en parafen. Scan de formulieren of maak er duidelijk leesbare foto’s van. U stuurt deze bestanden als bijlage mee met uw online aanvraag.
  2. Start de online aanvraag.

LET OP: Vul op het aanvraagformulier alleen de gevraagde gegevens in bij punt 1.1 en 1.2. Vanaf punt 2 moet de organisatie of opdrachtgever (indien zzp’er) waar u voor gaat werken deze gegevens invullen.    

€ 41,35

U kunt de VOG ook aanvragen op afspraak.

Dienst Justis (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) beoordeelt de aanvraag en stuurt de VOG (of een afwijzing) binnen 2 tot 4 weken per post.

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen bij Justis. Dit kan niet bij de gemeente. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.