Bewijs van in leven zijn

Met een bewijs van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekeringen en pensioenfondsen vragen vaak om dit bewijs als u in aanmerking komt voor een uitkering. Het uittreksel wordt per post naar uw huis gestuurd.

Heeft u een brief van uw pensioenfonds ontvangen waarin om een bewijs van in leven zijn gevraagd wordt, dan kunt u het uittreksel gratis aanvragen via het formulier Bewijs van in leven zijn t.b.v. pensioenfonds. U moet daarvoor dan wel een scan of duidelijk leesbare digitale foto van de brief uploaden/meesturen. In andere gevallen moet u betalen voor het Bewijs van in leven zijn. Gebruik dan het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ (zonder de toevoeging  ’t.b.v. pensioenfonds’).

Het kost:

€ 9,10 als u het bewijs digitaal aanvraagt

€ 13,80 als u het op een andere manier aanvraagt, bijvoorbeeld aan de balie of via een brief

U maakt een afspraak om het bewijs persoonlijk aan te vragen bij de Publieksbalie.  

Wat neem ik mee?

  • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs.
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

U krijgt de verklaring (bewijs) direct mee. 

Een Bewijs van in leven zijn is geldig in:

  • Nederland
  • Aruba
  • Curaçao
  • Bonaire
  • Sint Maarten
  • Sint Eustatius
  • Saba

Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan.