Handtekening legaliseren

U kunt uw handtekening onder een document laten legaliseren. U ondertekent dan het document waar een gemeenteambtenaar bij is. Met een stempel op het document bevestigen wij dat het uw handtekening is.

U vraagt een legalisatie aan door een afspraak te maken.

€ 20,25

  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Het document waarvoor u een legalisatie van uw handtekening nodig heeft.

  • Als u logies verstrekt aan iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken.
  • Als u garant staat voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken. (Garantverklaring.)
  • Als u een belangrijk document naar het buitenland wilt sturen.

Let op: de gemeente legaliseert alleen de handtekening, niet de inhoud van het document.