Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u:

 • naar het buitenland verhuist;
 • gaat trouwen;
 • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.
DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Bewijs aanvragen

 • € 11,00 als het bewijs digitaal bestelt
 • € 14,45 als u het op andere wijze bestelt (balie, brief)

 • U kunt de aanvraag schriftelijk doen. Stuur de aanvraag met daarop uw handtekening en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar:

Gemeente Waddinxveen
Postbus 400
 2740AK Waddinxveen

 • Of maak een afspraak bij de balie. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee naar de afspraak

Ja, u kunt iemand machtigen. Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief op afspraak mee naar de gemeente samen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.