Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Doe dan aangifte van vermissing. Uw paspoort of identiteitskaart is daardoor dan direct ongeldig. 

De aangifte is definitief. Deze kan niet meer teruggedraaid worden. Als u daarna uw paspoort of identiteitskaart terugvindt/terugkrijgt, kunt u die niet meer gebruiken.

Uw document staat als vermist geregistreerd en is daarmee ongeldig. Daardoor is de kans op fraude met het document kleiner.

Als u een paspoort of identiteitskaart als vermist opgeeft, moet u een geldige reden opgeven.
Als u 3 keer binnen 5 jaar een vermissing doorgeeft, dan staat uw vermissing in het Register paspoortsignaleringen. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart.

U levert uw identiteitsbewijs in bij de gemeente. U kunt dit document niet meer gebruiken. Het document is als vermist geregistreerd en daardoor ongeldig. 

Dan maakt u zo snel mogelijk een afspraak in het gemeentehuis om een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Dit kan online of aan de balie. U kunt dan ook direct de vermissing doorgeven.

Maak een afspraak voor het aanvragen van een paspoort aan de balie.

Maak een afspraak voor het aanvragen van een identiteitskaart aan de balie.

U kunt ook bellen voor een afspraak via 14 0182.

Let op

U kunt geen aangifte van vermissing doen voor een ander persoon.

 

Als u uw paspoort/identiteitskaart in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie in het buitenland waar u op dat moment bent. Vraag om een schriftelijk bewijs. Dit hebt u nodig voor uw verzekering. In Nederland hoeft u niet opnieuw aangifte te doen bij de Nederlandse politie.

Meld bij de Nederlandse ambassade of het consulaat dat uw paspoort/identiteitskaart kwijt of gestolen is en vraag een nooddocument aan. Met dit buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuw paspoort/identiteitskaart aanvragen.

Als u denkt dat u het slachtoffer bent van identiteitsfraude, doet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfrauderijksoverheid.nl/identiteitsfraude, of bel naar 14 00.