Identiteitsfraude voorkomen

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Identiteitsfraude plegen wordt moeilijker als mensen hun identiteit beter beschermen. Om mensen hierbij te helpen heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de KopieID app gelanceerd, waarbij mensen met hun smartphone gemakkelijk een veilige kopie van hun identiteitsbewijs kunnen maken.

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en documentnummer is meestal voldoende. Zoals: ‘Paspoort, NWLFR3706’. Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • aan welk bedrijf u de kopie geeft
  • de datum waarop u de kopie afgeeft

Streep verder op de kopie uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Veel organisaties en bedrijven hebben dit nummer niet nodig. Door deze maatregelen maakt u het frauders moeilijk om de kopie te bewerken en voorkomt u fraude met uw identeit.

Minister Plasterk geeft in een filmpje op YouTube uitleg over identiteitsfraude. Kijk op de  website van de Rijksoverheid voor meer informatie over identiteitsfraude en hoe u dit kunt voorkomen. U vindt daar ook informatie over het Centraal meldpunt identiteitsfraude.