Persoonsgegevens inzien

U kunt uw persoonsgegevens inzien bij de gemeente. Hiervoor kunt u bij ons een verzoek indienen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Persoonsgegevens opvragen

U kunt de volgende gegevens inzien:

  • de verschillende soorten van uw persoonsgegevens
  • wie heeft uw persoonsgegevens ontvangen
  • voor welk doel uw persoonsgegevens zijn gebruikt
  • wat is de herkomst van uw persoonsgegevens

 

U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen.

Bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

 

Vermeld op uw aanvraag:

 

Geef met uw verzoek aan:

  • wat de reden van uw verzoek is
  • hoe u de informatie wilt ontvangen