Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet juist geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders;
 • nationaliteit;
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • overlijden;
 • inschrijving in de BRP;
 • verblijfplaats (adres);
 • kinderen;
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt);
 • gezagsverhouding en curatele;
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
 • kiesrecht

 

 • U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek.
 • Laat zien dat uw gegevens niet kloppen met een document waarop uw foute gegevens staan. Of door een schermafbeelding te maken van uw gegevens die op MijnOverheid¬†staan.
 • Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee en een officieel document waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een huwelijksakte.

 • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
 • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast.
 • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.