Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw kinderen tot 16 jaar niet kunnen inzien. Dit heet geheimhouding en vraag u hieronder aan met uw DigiD.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 0182.

Uw gegevens mogen altijd worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, politie, justitie, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid. Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

 • com­mer­ciële in­stel­lin­gen
 • par­ti­cu­lie­ren (ook niet voor bij­voor­beeld een re­ü­nie)

  • Via de MijnGegevens app van Mijn Overheid. Deze kunt u downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.

Of

  • Door in te loggen met uw DigiD op de website MijnOverheid.
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina.
  • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

Als u geheimhouding heeft aangevraagd worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan:

 • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
 • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit door aan:

 • particulieren
 • commerciële instellingen