Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. 

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar; 
  • vrijstelling van inschrijving op een school;
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof).

Heeft u vragen/meldingen over leerplicht, bijvoorbeeld over verzuim of verlof, dan neemt u contact op met Bureau Leerlingzaken. Zij zijn het aanspreekpunt in de gemeente Waddinxveen.