Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar speciaal onderwijs en is de afstand van huis naar school meer dan 6 kilometer? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor leerlingenvervoer. De voorwaarden en verschillende vormen van leerlingenvervoer staan hieronder uitgelegd. De gemeente besluit voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt.

Vraagt u voor het eerst leerlingenvervoer aan? Neem dan contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Heeft uw kind vorig schooljaar een vergoeding gekregen Of bent u bekend bij het Sociaal Team? Dan kunt u via het aanvraagformulier een vergoeding aanvragen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvraagformulier

U komt in aanmerking voor een vergoeding wanneer uw kind (voor een deel) in Waddinxveen woont en uw kind naar 1 van de volgende scholen gaat:

  • Basisonderwijs met specifieke geloofsrichting
  • Speciaal basisonderwijs
  • Voorgezet speciaal onderwijs 
  • Speciaal onderwijs

en

  • de afstand naar school (vanaf het woonadres) meer dan 6 kilometer is;
  • uw kind een verstandelijke, gedrags- en/of lichamelijke beperking heeft (langer dan 3 maanden).

Wanneer uw kind naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage betaalt u als het inkomen van u en uw eventuele partner boven de norm uitkomt.

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

  • Aangepast vervoer (schooltaxibus)
  • Eigen vervoer (km-vergoeding voor auto, fiets, brommer)
  • Openbaar Vervoer (speciale OV-chipkaart)

De gemeente besluit voor welke vergoeding uw kind in aanmerking komt.

Vraagt u voor het eerst een vergoeding leerlingenvervoer aan?

De gemeente stuurt u binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een besluit.

Een herhalingsaanvraag

U ontvangt binnen 6 weken een besluit van de gemeente of u een vergoeding krijgt.